domenica 27 gennaio 2008

firenze bella?

Niente, Firenze bella fridda e luminusa, ccu la canzuni Firenze di Ivan Graziani nni la testa e L'isola che non c'è di Binnato nni la rradiu e nni li uricchi, computer lintu e cosi belli, biglietta nun pagati,s cioperu di treni nella regione Toscana, amici belli rincuntrati di chiddi bbuni, don cermini dormi sonna traquillii, ie basta cchiù. Mpressioni di aviri spinnutu n'euru e cinquanta a mmatula ppi cchì? Ppi tanti cosi belli e mpurtanti, in verità, l'egizianu m'a puliziatu anchi la chiavetta usb di li virussi, angiluzzu !

Nessun commento: